Strategie de dezvoltare locală (inițială) – versiunea 0

Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală „De la Sâi la Călmăţui” (SDL) urmăreşte dezvoltarea durabilă şi armonioasă a zonei, în funcţie de analiza situaţiei socio-economice şi de mediu, în baza datelor statistice disponibile dar şi a situaţiei şi nevoilor identificate în teritoriu. Nevoile au fost identificate la nivel local printr-o consultare “de jos în sus”.

Fiecare comunitate a contribuit printr-o viziune strategică clară în toate domeniile de activitate, urmărindu-se implicarea tuturor factorilor de decizie. SDL are la bază Planul Naţional Strategic, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, strategii şi planuri de dezvoltare ale comunităţilor locale precum şi alte documente de planificare sectorială.

Vizualizare SDL: