Publicare ghiduri consultative
02/08/2017
0

Va anuntam publicarea ghidurilor consultative pentru MASURA M1/2A – INVESTII ÎN MODERNIZAREA SECTORULUI VEGETAL ŞI ZOOTEHNIC, ÎN PARALEL CU RESPECTAREA PRINCIPIILOR DEZVOLTĂRII DURABILE si MASURA M7/6B – ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII, ADAPTAREA ȘI MODERNIZAREA SERVICIILOR PENTRU POPULAȚIE ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI LOCAL.

Acestea se pot consulta pe pagina fiecarei masuri.