Arhiva MASURA M7/6B – ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII, ADAPTAREA ȘI MODERNIZAREA SERVICIILOR PENTRU POPULAȚIE ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI LOCAL

 

 1. Ghidul Solicitantului_M7 / 29.11.2017

3. Anexa 2 – SF, DALI, MJ / 29.11.2017

4. Anexa 3 – Recomandari privind analiza cost-beneficiu / 29.11.2017

5. Anexa 4 – Model Contract de Finantare / 29.11.2017

6. Anexa 5 – Fisa masurii M7 / 29.11.2017

7. Anexa 6 – Model orientativ HCL / 29.11.2017

8. Anexa 7 – Fisa de prezentare a teritoriului GAL / 29.11.2017

9. Anexa 8 – Declaratie pe propria raspundere / 29.11.2017

10. Fisa de verificare a conformitatii si metodologia aferenta / 29.11.2017

11. Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia aferenta / 29.11.2017

12. Fisa de verificare a criteriilor de selectie si metodologia aferenta_M7 / 29.11.2017